Rain Core: Moć Prirode za Vaše Zdravlje

Cvet badelja-sikavice-silamarina je sastav Rain Core

Rain Core je jedinstveni proizvod, sastavljen od hladno ceđenih semenki povrća koje sadrže 20 puta veću gustoću hranljivih materija nego obični plodovi.